Nyheter

Minnebergsskolan Arvika

Vansbro Särskilt Boende

VS-arbeten i samband med om- och tillbyggnad av boende. Arbeten omfattar undercentralarbeten, tillbyggnad av ny våning samt renovering av totalt 73 lägenheter. Projektet pågår 2022-2024.


Beställare: Peab
Entreprenadform: Totalentreprenad VS
Minnebergsskolan Arvika

Moelven Edanesågen

VS-arbeten vid om- och tillbyggnad av Moelven Edanesågen. Vi har fått äran att få vara med när Edanesågen ska utöka och förnya sin produktionslinje med ny virkestork och ny såglinje.


Beställare: Byggdialog
Entreprenadform: Partnering
Minnebergsskolan Arvika

Malungs Badhus

Projektering samt framtagande av systemhandling för nybyggnation av badhus.


Beställare: Peab Sverige AB
Entreprenadform: Partnering