Kvalitet & miljö

Rörledningsfirman Bröderna Karlsson tar hållbarhetsarbete på största allvar. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan i vår verksamhet samtidigt som vi jobbar för en god arbetsmiljö och en god kvalitet på våra utförda arbeten. Om du har frågor om vårt hållbarhetsarbete får du gärna höra av dig till vår KMA-ansvarige.


I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Br. Karlsson pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Br. Karlsson. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

Ingemar Andersson, VD
2020-08-13

Yrkeskunnande & erfarenhet

Företaget grundades i Arvika 1939 och vi utför service-, entreprenad-, felsöknings- och injusteringsarbeten inom värme, kyla, tryckluft, gasledningar, medicinsk gas, vatten och avlopp. Vi har sedan starten alltid prioriterat kompetens inom projektering, teknik, snabb inställningstid (under 1h för serviceavtal), samarbete mellan olika yrkesgrupper samt erfarenhet. Vi ser alltid helheten i varje serviceuppdrag och projekt och har samma personer som leder projektet från början till slut och är delaktiga i projektering, kalkyl, inköp, upphandling, produktion och till sist uppföljning och garanti. Vi är auktoriserat företag för Säker Vatten.

Vi resursplanerar kontinuerligt för att kunna vara följsamma när eventuella ändringar sker i projekt. Vi värdesätter snabb återkoppling och ett bra samarbete där vi hjälps åt att lösa problem. De senaste åren har vi deltagit i flera samverkansprojekt och har därför god erfarenhet av att arbeta nära beställare, verksamheter och totalentreprenörer för att uppnå bästa resultat.

För att erhålla bästa kvalitet, miljö och arbetsmiljö arbetar vi med IN-ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 samt arbetsmiljö ISO 45501. Vi har genomgått en internrevision av en extern part.

Miljöstyrning

Vi har lång erfarenhet av att sätta hållbarhet i centrum när vi bytter. Vi har ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 som gör att vi ständigt arbetar med förbättringar för att alltid vara aktuella samt har goda rutiner för att alltid leverera en bra produkt.

Vi har erfarenhet av att bygga i enlighet med Sunda Hus och Miljöbyggnad. I Sunda Hus används minst B-godkända produkter. I samråd med beställare kan ibland avvikelse förekomma.